top of page

‘Campus Cité’

ROC Rijn IJssel heeft de afgelopen jaren een grootschalige herhuisvesting ondergaan. Een drietal onderwijsclusters plus de stafdiensten is vanaf september 2021 gehuisvest op de Enka Campus, op het voormalig Akzo terrein aan de Velperweg in Arnhem. Het ontwerponderzoek is gestart door een matchmaking geïnitieerd door het Stimuleringsfonds voor Creatieve industrie als onderdeel van deelregeling ‘leeromgeving van de toekomst’. De opgave is tweeledig: 1) het ontwikkelen van beeldtaal voor de leeromgeving. 2) het scheppen van randvoorwaarden voor het buitenterrein, die de dynamiek van de leergemeenschap en verbinding met de buurt faciliteert. Dit onderzoekstraject liep van 2018 tot 2021; dwars door Covid heen. Het belang van het buitengebied als werkelijke onderwijsomgeving, is dan ook steeds verder onderkend.

'Ik ben hier zodat ik in de toekomst lachend naar mijn verleden kan kijken, ik ben hier om mezelf uit te dagen, om met trots te kunnen zeggen dat ik iets kan en niet een of andere mislukkeling ben; ik wil mentaal en fysiek succesvol zijn: daarom ben ik hier.'


- inzending event, student ROC Rijn IJssel

opdracht: ontwerpend onderzoek

opdrachtgever: ROC Rijn IJssel

onderdeel van: deelregeling ‘Leeromgeving van de Toekomst’, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

bottom of page