top of page

over

We zijn ruimtelijk ontwerpers.
We ontwerpen ruimtes die kunnen meebewegen met de behoeftes van het moment. 

We betrekken graag de eindgebruiker. Het stelt ons in staat juist díe behoeftes, dromen, ervaringen en ambities centraal te stellen in het ontwerp. De oplossing schuilt altijd in het ontwerpen van wat je in de ruimte gaat doen en met wie. We ontwerpen integraal. We spelen in op ruimte, gebruik, gedrag, tijd en beleving en we geloven in de kracht van samen. Daarom werken we ook graag aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We begeven ons in de actualiteit en dragen vanuit ontwerpkwaliteiten bij aan het maatschappelijk debat.

 

We ontwerpen onderzoekend. We geloven in een stevige onderbouwing gepaard met het oprekken van grenzen binnen de gestelde kaders: cross-disciplinair, sector-overschrijdend en een tikkeltje eigenwijs. We ontwerpen inclusief. Om gebruik en interacties mogelijk te maken, ook, of misschien wel juist, voor mensen die zeer specifieke behoeften hebben. De gelaagdheid van de verschillende waarden integreren we tot een samenhangende ontwerpstrategie.

team

bottom of page