top of page

de Expeditie Poeldijk

ISW Irenestraat, WSKO De Nieuwe Weg en kinderopvang Simba ontplooien in Poeldijk een ambitieus en veelbelovend onderwijsinitiatief: de Expeditie. Hun doelstelling is in 2025 op de huidige locatie van ISW Irenestraat een nieuw gebouw gerealiseerd te hebben voor hun tienercollege. Een plek waar kinderen van 0 jaar tot en met hun middelbareschooldiploma in een doorlopende leerlijn werken aan hun toekomst. Om het programma van eisen tot stand te brengen is een vertaalslag gemaakt van de onderwijsvisie, naar de onderwijsactiviteiten. Aan de hand van een participatief traject is de ruimtelijke behoefte aangescherpt, verrijkt, gevisualiseerd en geconcretiseerd. Dit beeldend p.v.e. is leidraad voor de architect (Paul de Ruiter) die het gebouw zal ontwerpen.

‘Wat nou als wij met elkaar een school bouwen waarin we een doorgaande leerlijn en aanbod voor ‘individueel en samen’ kunnen creëren waarin alle kinderen en medewerkers tot volle bloei kunnen komen en de rest van hun leven profijt hebben van de basis die wij hebben neergezet.'


- opbrengst interactieve sessie

opdracht: beeldend programma van eisen

opdrachtgever: ISW Irenestraat, WSKO De Nieuwe Weg en kinderopvang Simba

type onderwijs: Tienercollege

bottom of page