top of page

Lerende aanpak voor een wendbare huisvesting

De HU heeft de afgelopen jaren een stevige herhuisvesting ondergaan. Het huis ‘staat’. Wat mist, is een visie op de toekomst en een aanpak voor de operationele dagelijkse gang van zaken. De afdeling huisvesting en facilities is (te) vaak bezig ad hoc te handelen. Het resultaat is dat er op speldenprikniveau brandjes geblust worden, maar er niet de ruimte, tijd of methodiek is om de vraagstukken te analyseren, dan wel duurzamer te verkennen richting de toekomst. De ruimdenkers is gevraagd een lerende aanpak vorm te geven, waarbinnen participatie en duurzame regie sleutelrollen spelen. Een aanvliegroute voor het ontwerpen aan de fysieke ruimte, die in staat is de veranderlijkheid binnen het onderwijs te ondervangen, de juiste plekken te faciliteren en voor te sorteren op de vragen van morgen.

Wat nou als studenten en docenten van 9 tot 5 op de locatie willen zijn. Met een eigen keuze voor ‘nu even met de groep’, ‘nu werken aan de koffietafel’ en ook kunnen chillen en bewegen. Iedereen voelt zich thuis en heeft ruimte voor eigen ontwikkeling. De student kan er zijn eigen stempel op drukken en iedereen is er trots op: dit is onze plek: wees welkom!


- medewerker Instituut voor ICT

opdrachtgever: Hogeschool Utrecht, afdeling Huisvesting en Facilities

doorlooptijd eerste cyclus: 2022-2023

projecten: 4 pilots en 2 experimenten

bottom of page