top of page

Meesterwerk: omgeving voor masteronderwijs.

HKU heeft de vraag gesteld wat een gedeeld domein voor masteropleidingen zou opleveren. Samen met masterstudenten Muziek Technologie, Fine Art en Interior Architecture is verkend waar de verschillen en overeenkomsten zitten. Op basis van de input uit de sessies, is een samengestelde ruimte ontwikkeld, recht doende aan de specifieke behoeften van de Masterstudenten. Deze gedifferentieerde en professionele omgeving genereert aanvullend een aantrekkingskracht voor externen en geeft ruimte aan researchers HKU-breed om aan te landen en te werken. Zo is vorm gegeven aan de behoefte naar ‘dedicated space’ en staat tegelijkertijd de deur open voor de ontwikkeling van een ‘learning community’.

Op welke wijze is vorm te geven aan de ontwikkeling van een dynamische en professionele Masteromgeving, die als thuisbasis enerzijds attractief, herkenbaar en comfortabel is voor studenten en die anderzijds individuele en gezamenlijke maakprocessen, onderzoek en cross-overs stimuleert?


onderzoeksvraag

opdracht: strategie

opdrachtgever: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

bottom of page