top of page

Design Cares, Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Design Cares toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. In dit tweede nummer wordt het onderzoek ‘Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis’ en de resultaten daarvan gepresenteerd. Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen, namen het Batholomeus Gasthuis , Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor dit interdisciplinaire onderzoeksproject gericht op de versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. (pg 1). Design Cares maakt deel uit van het programma zorghuisvesting dat het stimuleringsfonds uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW.


Bekijk de publicatie online

‘De bewoners lopen hier vaak zo naar binnen, dat is logisch, het is hun huis. Maar zo zou het ook van buitenaf mogen zijn. Gewoon wat reuring in de tent.’


- Herma, manicure, pedicure in het gasthuis.

Design Cares 2016. issue #2. ontwerpers voor de zorg.

initiatiefnemers: Bartholomeus Gasthuism, Architectuurscentrum Aorta, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

onderzoeksteam: Willemieke van den Brink, Michou-Nanon de Bruijn, Meintje Delisse, Wies Harmeling, Ester van de Wiel

uitgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

bottom of page