top of page

Toekomstperspectief op huisvesting

Het strategisch huisvestingsplan van HKU was toe aan actualisatie. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de hieruit volgende implicaties voor de gebouwenvoorraad en inrichting, heeft dienst Facilities van HKU gevraagd een beeldende vertaling te maken van de curriculum vernieuwingen de invloed hiervan op de fysieke campus. Op basis hiervan zijn in samenwerking met het projectteam diverse scenario’s ontwikkeld, die mogelijke interne herhuisvesting, dan wel afstoten en aantrekken van locaties illustreren. De studie geeft handvatten om beleidsbeslissingen rondom huisvesting te beargumenteren. De manier van ontwerpen maakt dat de stukken niet alleen tekstuele overdracht van informatie vormen, maar daadwerkelijk als praatdocument kunnen leiden om ook de onderwijsontwikkelingen nader aan te scherpen.

'De werkplaatsen zijn aanjagers van het nieuwe maken.'


- kwaliteitsafspraken HKU 2019-2024

opdracht: strategisch huisvestingsplan

opdrachtgever: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

oplevering: 2021

bottom of page