top of page

Transities! Ruimte voor verandering

‘Wat kunnen we doen met onze ruimte om weerbaar de toekomst in te gaan? Meer dan 100 interdisciplinaire teams gingen met die vraag aan de slag binnen de voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Dit boek gaat over het aanzwengelen van structurele verandering in de maatschappij via onze leefomgeving.’ (pg 5, Transities, Stimuleringsfonds Creatieve industrie, Rotterdam 2022). De Ruimdenkers werkten binnen deze regeling samen met Wijkleercentrum Alles voor Elkaar, met als doel een ruimtelijk en programmatisch groeimodel te ontwikkelen, op basis waarvan het centrum haar fysieke plek in de maatschappij kan innemen.


Bekijk de publicatie online

Kunnen we opleidingsplekken combineren met voorzieningen voor een levendige buurt?


uit: Transities! Ruimte voor verandering

Transities! 129x ontwerpend onderzoek, 2022

opdrachtgever: voucherregeling ruimtelijk ontwerp, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

uitgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

bottom of page