top of page

Wijkleercentrum Alles Voor Elkaar

De opgave draait om het grip krijgen op de ruimtelijke behoefte van het nog groeiende wijkleercentrum. In samenwerking met diverse betrokken stakeholders zijn verschillende scenario’s verkend. De opgave luidt: Hoe kan er een generiek model ontwikkeld worden, dat het ruimtelijk programma en de groeiende ambitie van het wijkleercentrum presenteert, waarmee het initiatief een passende fysieke plek kan werven en hun netwerk nader kan versterken? Het onderzoek heeft toegewerkt naar het inzichtelijk maken van het netwerk en diverse stakeholders hierbinnen. Vervolgens is er gebouwd aan ruimtelijk opschalende scenario’s, gekoppeld aan behoeften in zowel programma, oppervlak als bezetting. Op deze manier ontstaat er een generieke planvorming, waarmee de haalbaarheid op diverse locaties te verkennen is.

'Wat me opvalt is dat veel stakeholders een rol zien voor het wijkleercentrum als verbindende schakel in het sociaal domein.'

opdracht: visie en strategie

opdrachtgever: Wijkleercentrum Alles voor Elkaar Leidschendam

mogelijk door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting DOEN

samenwerking: Bouwhuis Vastgoed Advies

bottom of page