top of page

Hybride werkvloer

De effecten van de pandemie, in combinatie met de fusie met Dance4Life, bracht Rutgers tot de volgende vraag: Hoe nu verder, op welke manier kunnen we de juiste stappen maken in het werkproces en hoe richten we daar vervolgens de werkomgeving op in? Zowel thuis als op kantoor, zowel fysiek als online, zowel in programma met flexibilisering van de werktijden? In een co-creatief proces is met de medewerkers verkend welke actuele behoeften er spelen. Dit proces heeft geresulteerd in de opmaak het werkplekconcept, waarin de werkwijze vertaald is naar de ruimtelijke inpassing voor zowel Amsterdam als Utrecht. Voor de locatie Utrecht is het concept verder ontworpen en wordt momenteel gerealiseerd. Deze hoofdvestiging biedt de thuisbasis voor alle teams van Rutgers, die hier fysiek contact kunnen maken met elkaar en afwisselend online in verbinding kunnen zijn met hun collegae over de rest van de wereld.

opdracht: participatietraject, ontwerp en begeleiding realisatie

opdrachtgever: Rutgers

oplevering: in uitvoering

fotografie: Martina Kelder Fotografie

opdracht: participatietraject, ontwerp en begeleiding realisatie

opdrachtgever: Rutgers

oplevering: in uitvoering

fotografie: Martina Kelder Fotografie

bottom of page