top of page

Leerplein tweede fase

Ontwerp van een vierde leerplein voor de Marnix Academie te Utrecht. Gevoed door de praktijkervaringen, opgedaan op de eerste drie leerpleinen, is dit leerplein op basis van dezelfde principes, net iets anders vormgegeven. Daar waar de eerdere versies maximaal ingezet hebben op de vrije vloer voor de totale groep (circa 90 studenten), is hier het accent verschoven naar de ondersteuning van de kleinere groepsindelingen en de akoestische ondersteuning bij het simultaan instructiegeven door meerdere docenten. De geluidsdichtheid van scheidingswanden is verhoogd, wat de benodigde focus faciliteert. De inrichtingselementen bleven gelijk aan de overige pleinen, evenals de open structuur van het totaal, de zichtlijnen en de toegankelijkheid.

opdracht: ontwerp en begeleiding realisatie

opdrachtgever: De Marnix Academie Utrecht

oplevering: 2022

fotografie: Martina Kelder Fotografie

opdracht: ontwerp en begeleiding realisatie

opdrachtgever: De Marnix Academie Utrecht

oplevering: 2022

fotografie: Martina Kelder Fotografie

bottom of page